Serveis / servicios

 • Col.laboradora de Fires:
  - Redacció d'informes sobre conferències o workshops  
  - Assistència als stands de les fires i intèrpret d'alemany, anglès i francès
  - realització de vídeos corporatius, presentacions, rodes de premsa...
 • Redactora : - cartes i correus electrònics comercials
                      - butlletins i tríptics 
                      - discursos
                      - textos per a webs
                      - ressenyes
 • Periodista:   - entrevistes
                      - notes de premsa
                      - cobertura d'actes i/o rodes de premsa
                      - reportatges
 • Locutora: visita www.catalans-frankfurt.org per escoltar el programa de ràdio "Hora catalana" que presento i dirigeixo. 
 • Colaboradora de Ferias:
  - Redacción de informes sobre conferencias o Workshops
  - Asistencia en los stands de las ferias e intérprete en alemán, inglés y francés
  - Realización de vídeos corporativos, presentaciones, ruedas de prensa...                       
 • Redactora: - cartas y correos electrónicos comerciales  
                      - boletines y trípticos
                      - discursos
                      - textos para webs
                      - resenas
 • Periodista:  - entrevistas
                      - notas de prensa
                      - cobertura de actos y/o ruedas de prensa
                      - reportajes
 • Locutora